Đèn chùm

Đèn chùm Chung cư cao cấp

Có 43 Đèn chùm chính hãng

Sắp xếp:
Đèn chùm OT.7021/8+4

Đèn chùm OT.7021/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.400.000₫-31%3.430.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.380.000₫
Đèn chùm OT.7012/6+3

Đèn chùm OT.7012/6+3 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.200.000₫-31%3.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.180.000₫
Đèn chùm OT.7022/8

Đèn chùm OT.7022/8 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.600.000₫-31%3.715.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.580.000₫
Đèn chùm EGLO 39279 – ANTELAO

Đèn chùm EGLO 39279 – ANTELAO Eglo

 • Hiện đại
 • 10000-20000K
 • Treo thả
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
1.720.000₫-91%18.512.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.680.000₫
Đèn chùm OT.7015/4+4

Đèn chùm OT.7015/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.800.000₫-31%2.572.111₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.780.000₫
Đèn chùm OT.7015/6+6

Đèn chùm OT.7015/6+6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.576.000₫-30%3.680.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.556.000₫
Đèn chùm OT.7012/8+4

Đèn chùm OT.7012/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.600.000₫-31%3.715.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.580.000₫
Đèn chùm EGLO 39008 – CORLIANO

Đèn chùm EGLO 39008 – CORLIANO Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Chung cư cao cấp
22.780.000₫-8%24.749.000₫
Đèn chùm OT.101/5

Đèn chùm OT.101/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.199.000₫-24%1.570.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.179.000₫
Đèn chùm 39246 – PIANOPOLI

Đèn chùm 39246 – PIANOPOLI Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
40.600.000₫-30%58.000.000₫
Đèn chùm OT.1613/5

Đèn chùm OT.1613/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.740.000₫-31%2.486.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.720.000₫
Đèn chùm OT.7015/8+4

Đèn chùm OT.7015/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.900.000₫-31%4.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.880.000₫
Đèn chùm OT.8032/5

Đèn chùm OT.8032/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.560.000₫-31%2.230.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.540.000₫
Đèn chùm thả TPL.88180D1800

Đèn chùm thả TPL.88180D1800 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 20000-50000K
 • Treo thả
 • Chung cư cao cấp
 • Penthouse
20.916.000₫-20%26.145.000₫
Đèn chùm OT.905/4+4

Đèn chùm OT.905/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.400.000₫--599%343.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.380.000₫
Đèn chùm OT.54/5 CD

Đèn chùm OT.54/5 CD GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.350.000₫-30%1.920.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.330.000₫
Đèn chùm OT.101/5 - L

Đèn chùm OT.101/5 - L GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.260.000₫-30%1.790.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.240.000₫
Đèn chùm OT.7021/6

Đèn chùm OT.7021/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.659.000₫-30%2.370.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.649.000₫
Đèn chùm EGLO 82747 – SAVOY

Đèn chùm EGLO 82747 – SAVOY Eglo

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Chung cư cao cấp
3.708.000₫-5%3.871.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.668.000₫
Đèn chùm OT.7016/6+6

Đèn chùm OT.7016/6+6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.759.000₫-31%3.942.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.739.000₫
Đèn chùm OT.54/6+3CD

Đèn chùm OT.54/6+3CD GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.300.000₫-31%3.286.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.280.000₫
Đèn chùm OT.35/8+4

Đèn chùm OT.35/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.143.000₫-41%3.572.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn2.133.000₫
Đèn chùm OT.907/4+4

Đèn chùm OT.907/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.600.000₫-31%3.715.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.580.000₫
Đèn chùm 39002 – TONERIA

Đèn chùm 39002 – TONERIA Eglo

 • Hiện đại
 • Trên 50000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
52.000.000₫-11%57.958.000₫
Đèn chùm thả TPL.88230D1800

Đèn chùm thả TPL.88230D1800 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 20000-50000K
 • Treo thả
 • Thông tầng
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
20.916.000₫-20%26.145.000₫
Đèn chùm OT.7027/6

Đèn chùm OT.7027/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.200.000₫-31%3.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.180.000₫
Đèn chùm OT.7016/4+4

Đèn chùm OT.7016/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.999.000₫-31%2.857.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.979.000₫
Đèn chùm OT.7022/6

Đèn chùm OT.7022/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.000.000₫-31%2.858.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.980.000₫
Đèn chùm OT.7021/10+5

Đèn chùm OT.7021/10+5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.900.000₫-31%4.145.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.880.000₫
Đèn chùm OT.7010/6+6

Đèn chùm OT.7010/6+6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.576.000₫-30%3.680.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.556.000₫
Đèn chùm OT.7015/10+5

Đèn chùm OT.7015/10+5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.900.000₫-31%4.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.880.000₫
Đèn chùm 39003 – TONERIA

Đèn chùm 39003 – TONERIA Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
28.000.000₫-10%31.085.000₫
Đèn chùm OT.101/10+5

Đèn chùm OT.101/10+5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
3.100.000₫-31%4.430.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn3.080.000₫
Đèn chùm OT.7001/6+3

Đèn chùm OT.7001/6+3 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Penthouse
3.168.000₫-31%4.572.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn3.148.000₫
Đèn chùm OT.7010/5+5

Đèn chùm OT.7010/5+5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.200.000₫-31%3.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.180.000₫
Xem thêm