Đèn chùm

Đèn chùm Penthouse

Có 37 Đèn chùm chính hãng

Sắp xếp:
Đèn chùm Eglo 82743 – IMPERIAL

Đèn chùm Eglo 82743 – IMPERIAL Eglo

 • Bán cổ điển
 • 5000-10000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
7.050.000₫-9%7.732.000₫
Đèn chùm 39114 – CARPENTO

Đèn chùm 39114 – CARPENTO Eglo

 • Cổ điển
 • 5000-10000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
8.500.000₫-6%8.975.000₫
Đèn chùm EGLO 39281 – ANTELAO

Đèn chùm EGLO 39281 – ANTELAO Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
26.780.000₫-8%28.840.000₫
Đèn chùm EGLO 39255 – VIVALDO 1

Đèn chùm EGLO 39255 – VIVALDO 1 Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
49.600.000₫-12%55.890.000₫
Đèn chùm Eglo 39327 – SANTIGA

Đèn chùm Eglo 39327 – SANTIGA Eglo

 • Hiện đại
 • 10000-20000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
15.250.000₫-12%17.225.000₫
Đèn chùm Eglo 39131 – MEDUNO 1

Đèn chùm Eglo 39131 – MEDUNO 1 Eglo

 • Cổ điển
 • 5000-10000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
8.100.000₫-10%8.975.000₫
Đèn chùm Eglo 82748 – SAVOY

Đèn chùm Eglo 82748 – SAVOY Eglo

 • Bán cổ điển
 • 5000-10000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
5.800.000₫-6%6.159.000₫
Đèn chùm EGLO 39262 – VIVALDO 1

Đèn chùm EGLO 39262 – VIVALDO 1 Eglo

 • Hiện đại
 • Trên 50000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
68.700.000₫-10%75.778.000₫
Đèn chùm thả TPL.88180D1800

Đèn chùm thả TPL.88180D1800 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 20000-50000K
 • Treo thả
 • Chung cư cao cấp
 • Penthouse
20.916.000₫-20%26.145.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.42

Ốp trần pha lê OTPL.42 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
 • 2000-5000K
3.599.000₫-31%5.142.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.559.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.38005T600

Ốp trần pha lê OTPL.38005T600 GX Lighting

 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
 • Biệt thự
 • Bán cổ điển
3.514.000₫-30%5.020.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn3.494.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.15

Ốp trần pha lê OTPL.15 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
4.000.000₫-30%5.714.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.970.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6373V600

Ốp trần pha lê OTPL.6373V600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.200.000₫-30%4.571.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.170.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.81068T600

Ốp trần pha lê OTPL.81068T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.850.000₫-30%5.500.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.820.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.04T600

Ốp trần pha lê OTPL.04T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6384 TRÒN

Ốp trần pha lê OTPL.6384 TRÒN GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.000.000₫-30%4.285.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.980.000₫
Đèn chùm OT.7001/6+3

Đèn chùm OT.7001/6+3 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Penthouse
3.168.000₫-31%4.572.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn3.148.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6381T600

Ốp trần pha lê OTPL.6381T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.200.000₫-30%4.571.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn3.180.000₫
Đèn chùm thả TPL.88198D1800

Đèn chùm thả TPL.88198D1800 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 10000-20000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
16.680.000₫-21%20.857.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.61157T550

Ốp trần pha lê OTPL.61157T550 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.711.000₫-31%5.302.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.681.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.02T600

Ốp trần pha lê OTPL.02T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.09T500

Ốp trần pha lê OTPL.09T500 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
2.800.000₫-30%4.000.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.770.000₫
Đèn chùm thả TPL.8097D1800

Đèn chùm thả TPL.8097D1800 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 10000-20000K
 • Treo thả
 • Biệt thự
 • Penthouse
16.680.000₫-21%20.857.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.10T500

Ốp trần pha lê OTPL.10T500 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
2.800.000₫-30%4.000.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.770.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.05T600

Ốp trần pha lê OTPL.05T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.31013V600

Ốp trần pha lê OTPL.31013V600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.980.000₫-30%5.685.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.950.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.12V500

Ốp trần pha lê OTPL.12V500 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
2.800.000₫-30%4.000.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.770.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6384 VUÔNG

Ốp trần pha lê OTPL.6384 VUÔNG GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.000.000₫-30%4.285.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.970.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6375V500

Ốp trần pha lê OTPL.6375V500 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.000.000₫-30%4.285.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.970.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.01T600

Ốp trần pha lê OTPL.01T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.03T600

Ốp trần pha lê OTPL.03T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp pha lê OPL.H130

Ốp pha lê OPL.H130 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H129

Ốp pha lê OPL.H129 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.06T600

Ốp trần pha lê OTPL.06T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.11V500

Ốp trần pha lê OTPL.11V500 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
2.800.000₫-30%4.000.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.770.000₫
Xem thêm