Đèn chùm

Đèn chùm Dưới 2000K

Có 31 Đèn chùm chính hãng

Sắp xếp:
Đèn chùm OT.7015/4+4

Đèn chùm OT.7015/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.800.000₫-31%2.572.111₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.780.000₫
Đèn chùm OT.101/5

Đèn chùm OT.101/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.199.000₫-24%1.570.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.179.000₫
Đèn chùm OT.1613/5

Đèn chùm OT.1613/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.740.000₫-31%2.486.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.720.000₫
Đèn chùm OT.8032/5

Đèn chùm OT.8032/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.560.000₫-31%2.230.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.540.000₫
Đèn chùm OT.54/5 CD

Đèn chùm OT.54/5 CD GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.350.000₫-30%1.920.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.330.000₫
Đèn chùm OT.101/5 - L

Đèn chùm OT.101/5 - L GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.260.000₫-30%1.790.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.240.000₫
Đèn chùm OT.7021/6

Đèn chùm OT.7021/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.659.000₫-30%2.370.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.649.000₫
Đèn chùm OT.7016/4+4

Đèn chùm OT.7016/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.999.000₫-31%2.857.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.979.000₫
Đèn chùm OT.7022/6

Đèn chùm OT.7022/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.000.000₫-31%2.858.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.980.000₫
Ốp pha lê OPL.H128

Ốp pha lê OPL.H128 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Đèn chùm OT.7012/6

Đèn chùm OT.7012/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.600.000₫-31%2.286.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.580.000₫
Ốp pha lê OPL.H21

Ốp pha lê OPL.H21 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H130

Ốp pha lê OPL.H130 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H129

Ốp pha lê OPL.H129 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Đèn chùm OT.7010/6

Đèn chùm OT.7010/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.995.000₫-30%2.850.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.975.000₫
Ốp pha lê OPL.H118

Ốp pha lê OPL.H118 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H115

Ốp pha lê OPL.H115 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.239.000₫-30%1.770.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.229.000₫
Ốp pha lê OPL.H73

Ốp pha lê OPL.H73 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H70

Ốp pha lê OPL.H70 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H86

Ốp pha lê OPL.H86 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H48

Ốp pha lê OPL.H48 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H69

Ốp pha lê OPL.H69 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H131

Ốp pha lê OPL.H131 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H49

Ốp pha lê OPL.H49 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H90

Ốp pha lê OPL.H90 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Nhà phố liền kề
 • Biệt thự
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H91

Ốp pha lê OPL.H91 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H116

Ốp pha lê OPL.H116 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.239.000₫-30%1.770.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.229.000₫
Đèn mâm mica - MN021/8

Đèn mâm mica - MN021/8

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Nhà phố liền kề
 • Chung cư cao cấp
1.540.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.520.000₫
Ốp pha lê OPL.H100

Ốp pha lê OPL.H100 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Ốp pha lê OPL.H74

Ốp pha lê OPL.H74 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
1.621.000₫-30%2.315.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.611.000₫
Đèn chùm OT.906

Đèn chùm OT.906 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.799.000₫-30%2.570.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.779.000₫