Đèn Exit

Đèn Exit Mặt mica

Lắp đặt đủ và đúng các đèn exit lối thoát giúp tránh các nguy cơ gây tổn thất về người và tài sản.Đèn lối thoát chỉ hướng GX Lighting đã cung cấp cho nhiều dự án chung cư cao cấp.

Có 3 Đèn Exit chính hãng

Sắp xếp: