Đèn led nến đui E14

Đèn led nến đui E14 là loại đèn led thay thế cho đèn nến sợi đốt truyền thống. Đèn led nến đui E14 dùng để lắp vào đèn chùm và các đèn trang trí sử dụng đui xoáy nhỏ E14.

So với đèn nến sợi đốt, đèn led nến có công suất cho bằng 10% đèn nến sợi đốt. Vì vậy sử dụng đèn led nên E14 sẽ giảm tiêu thụ điện khá lớn.