Đèn led gắn tường

Đèn led gắn tường IP65

Có 31 Đèn led gắn tường chính hãng

Sắp xếp:
ĐÈN LED GẮN TƯỜNG hai đầu 2x10W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG hai đầu 2x10W GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
600.000₫-34%900.000₫
Đèn led gắn tường 1 đầu 5W

Đèn led gắn tường 1 đầu 5W GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
350.000₫-23%450.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn340.000₫
Đèn led gắn tường RA-109

Đèn led gắn tường RA-109 GX Lighting

 • IP65
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Trên 500K
550.000₫-16%650.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn540.000₫
Đèn led gắn tường RA21T

Đèn led gắn tường RA21T GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
320.000₫-35%490.000₫
Đèn led gắn tường RA21Đ

Đèn led gắn tường RA21Đ GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
320.000₫-35%490.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn310.000₫
Đèn led gắn tường RC - 1507

Đèn led gắn tường RC - 1507 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Ban công
 • Cầu thang
540.000₫-17%650.000₫
Đèn led gắn tường RA12-1

Đèn led gắn tường RA12-1 GX Lighting

 • IP65
 • Dưới 300K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
285.000₫-19%350.000₫
Đèn led gắn tường RA21 3 màu

Đèn led gắn tường RA21 3 màu GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
350.000₫-30%500.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn340.000₫
Đèn led gắn tường RA-110

Đèn led gắn tường RA-110 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Ban công
 • Hành lang
550.000₫-16%650.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn540.000₫
Đèn led gắn tường RC - 1084

Đèn led gắn tường RC - 1084 GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
440.000₫-22%560.000₫
Đèn led gắn tường RC - 1440

Đèn led gắn tường RC - 1440 GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
410.000₫-26%550.000₫
Đèn tường 10 tia 2 đầu

Đèn tường 10 tia 2 đầu GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Ban công
540.000₫-17%650.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn530.000₫
Đèn tường RA50

Đèn tường RA50 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Ban công
 • Cầu thang
560.000₫-14%650.000₫
Đèn tường RA39

Đèn tường RA39 GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
330.000₫-27%450.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn320.000₫
Đèn tường 2 đầu RA 145

Đèn tường 2 đầu RA 145 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Cầu thang
 • Hành lang
595.000₫-9%650.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn585.000₫
Đèn led gắn tường RA-80

Đèn led gắn tường RA-80 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
 • Hành lang
 • Ban công
540.000₫-17%650.000₫
Đèn led gắn tường RA12-2

Đèn led gắn tường RA12-2 GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
340.000₫-25%450.000₫
Đèn tường 2 đầu RA 146

Đèn tường 2 đầu RA 146 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Cầu thang
 • Hành lang
530.000₫-15%620.000₫
Đèn tường RA51

Đèn tường RA51 GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
560.000₫-14%650.000₫
Đèn tường 2 đầu 8 mắt

Đèn tường 2 đầu 8 mắt GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
440.000₫-20%550.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn430.000₫
Vách ngoài trời VNT.2286.1 Đen

Vách ngoài trời VNT.2286.1 Đen GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Cầu thang
 • Ban công
448.000₫-20%560.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn438.000₫
Vách ngoài trời VNT.2214 Đen

Vách ngoài trời VNT.2214 Đen GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Hành lang
 • Ban công
366.000₫-20%457.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn356.000₫
Vách ngoài trời VNT.051S Trắng

Vách ngoài trời VNT.051S Trắng GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Hành lang
320.000₫-20%400.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn310.000₫
Vách ngoài trời VNT.2253

Vách ngoài trời VNT.2253 GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
 • Hành lang
392.000₫-20%490.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn382.000₫
Vách ngoài trời VNT.2288 Đen

Vách ngoài trời VNT.2288 Đen GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Cầu thang
 • Hành lang
 • Ban công
646.000₫-20%807.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn636.000₫
Vách ngoài trời VNT.2286.1 Trắng

Vách ngoài trời VNT.2286.1 Trắng GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Hành lang
446.000₫-21%560.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn436.000₫
Vách ngoài trời VNT.051S Đen

Vách ngoài trời VNT.051S Đen GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
 • Hành lang
320.000₫-20%400.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn310.000₫
Vách ngoài trời VNT.2250 CN Đen

Vách ngoài trời VNT.2250 CN Đen GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Mặt nhà
 • Cầu thang
 • Hành lang
424.000₫-20%530.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn414.000₫
Vách ngoài trời VNT.2250 CN Trắng

Vách ngoài trời VNT.2250 CN Trắng GX Lighting

 • IP65
 • 401-500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Cầu thang
 • Hành lang
 • Mặt nhà
424.000₫-20%530.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn414.000₫
Vách ngoài trời VNT.2214 Trắng

Vách ngoài trời VNT.2214 Trắng GX Lighting

 • IP65
 • 301-400K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Cầu thang
 • Ban công
366.000₫-20%457.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn356.000₫
Vách ngoài trời VNT.2288 Trắng

Vách ngoài trời VNT.2288 Trắng GX Lighting

 • IP65
 • Trên 500K
 • Hiện đại
 • Nổi
 • Hành lang
 • Ban công
646.000₫-20%807.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn636.000₫
vũ thế Thiện

cho hỏi : chiếu sáng trong nhà thờ nên dùng loại đèn nào ?

1 tháng, 16 ngày trước Trả lời
 1. Admin Quản trị viên

  Chào anh Thiện

  Chiếu sáng trong nhà thờ có thể sử dụng nhiều loại đèn khác nhau tùy theo thiết kế của từng nhà. Tuy nhiên nhà thờ anh nên dùng các loại đèn ánh sáng ấm 3000K để không khí khu thờ ấm cúng.  

  Nếu anh cần tư vấn chi tiết hơn anh có thể liên lạc số ĐT 0933665115. Cảm ơn anh nhiều

  1 tháng, 16 ngày trước Trả lời