Hệ thống quản lý khí hậu và năng lượng VIMAR

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Giải pháp kiểm soát khí hậu và quản lý năng lượng
Thiết bị kiểm soát khí hậu liên tục. Nhưng cũng là giải pháp thông minh để quản lý năng lượng trong nhà: máy điều nhiệt và máy điều nhiệt hẹn giờ kết hợp các cấp công nghệ cao nhất với chức năng hàng đầu.
Với một nút chạm đơn giản, hoặc sử dụng các con trỏ thân thiện với người dùng.