Máng đèn led tuýp không bóng

Máng đèn led tuýp

Máng đèn led tuýp là loại linh kiện đèn dùng để làm giá đỡ, làm khung vỏ để lắp đèn led tuýp. Máng đèn led tuýp có thể dùng chung với máng đèn tuýp huỳnh quang vì cùng một kích thước và công năng sử dụng.

Máng đèn có thể được chế tạo bằng nhựa hoặc bằng tôn sơn tĩnh điện.

Có nhiều loại máng đèn led tuýp cho các công dụng khác nhau

Máng đèn tuýp đơn lắp nổi

Máng đèn tuýp đôi lắp nổi

Máng đèn tuýp âm trần phản quang 2 bóng 1m2 kích thước 300×1200

Máng đèn tuýp âm trần phản quang 3 bóng 0,6m kích thước 600×600

Máng đèn tuýp âm trần phản quang 3 bóng 1m2 kích thước 600×1200

Máng đèn tuýp máng đôi công nghiệp V-Shape 1m2

Máng đèn tuýp máng đôi công nghiệp có chóa phản quang 1m2

Máng đèn tuýp máng đôi chống bụi 1m2

Máng đèn tuýp máng đôi chống ẩm 1m2

Và nhiều loại máng đèn khác