Đèn tường trang trí

Đèn tường trang trí 1000-2000K

Có 48 Đèn tường trang trí chính hãng

Sắp xếp:
Đèn tường trang trí pha lê VPL.8829-2

Đèn tường trang trí pha lê VPL.8829-2 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.748.000₫-10%1.942.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.718.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.01

Đèn tường trang trí pha lê VPL.01 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.170.000₫-10%1.300.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.150.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.14 Xi

Đèn tường trang trí pha lê VPL.14 Xi GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.281.000₫-10%1.423.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.261.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.6603

Đèn tường trang trí pha lê VPL.6603 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.286.000₫-11%1.429.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.256.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.17

Đèn tường trang trí pha lê VPL.17 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.710.000₫-10%1.900.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.680.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.12

Đèn tường trang trí pha lê VPL.12 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.254.000₫-10%1.393.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.224.000₫
Đèn tường trang trí VĐ.01

Đèn tường trang trí VĐ.01 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.544.000₫-10%1.715.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.504.000₫
Đèn tường trang trí VK.97

Đèn tường trang trí VK.97 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.671.000₫-11%1.857.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.631.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.05

Đèn tường trang trí pha lê VPL.05 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.254.000₫-10%1.393.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.234.000₫
Đèn tường trang trí VĐ.03

Đèn tường trang trí VĐ.03 Danh mục hãng sản xuất

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.337.000₫-10%1.485.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.297.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.8859

Đèn tường trang trí pha lê VPL.8859 GX Lighting

 • 1000-2000K
 • Hiện đại
1.363.000₫-11%1.515.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.353.000₫
Đèn tường trang trí VK.88

Đèn tường trang trí VK.88 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.544.000₫-10%1.715.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.504.000₫
Đèn tường trang trí VK.90-2

Đèn tường trang trí VK.90-2 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.674.000₫-10%1.860.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.634.000₫
Đèn tường trang trí VT.71-2

Đèn tường trang trí VT.71-2 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.620.000₫-10%1.800.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.580.000₫
Đèn tường trang trí VK.10-2

Đèn tường trang trí VK.10-2 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.543.000₫-10%1.714.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.513.000₫
Đèn tường trang trí VK.92

Đèn tường trang trí VK.92 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.710.000₫-10%1.900.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.670.000₫
Đèn tường trang trí VK.96-2

Đèn tường trang trí VK.96-2 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.674.000₫-10%1.860.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.634.000₫
Đèn tường trang trí VK.63 Trắng

Đèn tường trang trí VK.63 Trắng GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.233.000₫-10%1.370.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.203.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.13

Đèn tường trang trí pha lê VPL.13 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.491.000₫-11%1.657.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.471.000₫
Đèn tường trang trí VĐN.08

Đèn tường trang trí VĐN.08 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.080.000₫-10%1.200.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.060.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.02

Đèn tường trang trí pha lê VPL.02 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.524.000₫-10%1.693.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.494.000₫
Đèn tường trang trí VK.02A

Đèn tường trang trí VK.02A GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.157.000₫-10%1.285.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.127.000₫
Đèn tường trang trí VĐN.10

Đèn tường trang trí VĐN.10 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.234.000₫-10%1.371.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.194.000₫
Đèn tường trang trí VĐ.02

Đèn tường trang trí VĐ.02 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.773.000₫-10%1.970.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.733.000₫
Đèn tường trang trí pha lê VPL.18-1

Đèn tường trang trí pha lê VPL.18-1 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.543.000₫-10%1.714.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.523.000₫
Đèn tường trang trí VT.25

Đèn tường trang trí VT.25 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.121.000₫-10%1.245.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.091.000₫
Đèn tường trang trí VK.11

Đèn tường trang trí VK.11 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.260.000₫-10%1.400.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.230.000₫
Đèn tường trang trí VK.11B

Đèn tường trang trí VK.11B GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.260.000₫-10%1.400.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.230.000₫
Đèn tường trang trí VDC.9033-2

Đèn tường trang trí VDC.9033-2 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.127.000₫-10%1.252.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.097.000₫
Đèn tường trang trí VĐ.04

Đèn tường trang trí VĐ.04 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.287.000₫-10%1.430.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.247.000₫
Đèn tường trang trí VK.12

Đèn tường trang trí VK.12 GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.285.000₫-11%1.428.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.255.000₫
Đèn tường trang trí VT.18 Vàng

Đèn tường trang trí VT.18 Vàng GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.004.000₫-10%1.115.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn984.000₫
Đèn tường trang trí VK.02C

Đèn tường trang trí VK.02C GX Lighting

 • Cổ điển
 • 1000-2000K
1.285.000₫-11%1.428.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.255.000₫
Đèn tường trang trí VĐN.01

Đèn tường trang trí VĐN.01 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
927.000₫-10%1.030.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn917.000₫
Đèn tường trang trí VĐN.05

Đèn tường trang trí VĐN.05 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 1000-2000K
1.004.000₫-10%1.115.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn984.000₫
Xem thêm