Đèn bàn

Đèn bàn

Đèn bàn phòng ngủ là dạng đèn có chóa chống chói, đặt ở tab đầu giường dùng để đọc sách hoặc bật sáng vào buổi đêm.Thông thường nên sử dụng 1 hoặc 2 cái giống nhau trong phòng ngủ

Có 34 Đèn bàn chính hãng

Sắp xếp:
Đèn dầu LED PD1140004003 Green

Đèn dầu LED PD1140004003 Green PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.399.100₫-8%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.299.100₫
Đèn dầu LED PD1140004001 White

Đèn dầu LED PD1140004001 White PONDO

 • Trên 500K
 • Đèn bàn trang trí
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn dầu LED PD1140004002 Ivory

Đèn dầu LED PD1140004002 Ivory PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn bàn CARTELLO PD1140006001

Đèn bàn CARTELLO PD1140006001 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn CARTELLO PD1140005001

Đèn bàn CARTELLO PD1140005001 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn CARTELLO PD1140007001

Đèn bàn CARTELLO PD1140007001 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn DAWN PD141021003

Đèn bàn DAWN PD141021003 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn DAWN PD141021101

Đèn bàn DAWN PD141021101 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn FOCUS PD141022002

Đèn bàn FOCUS PD141022002 PONDO

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.149.100₫
Đèn bàn PEARL PD1140010002

Đèn bàn PEARL PD1140010002 PONDO

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn bàn DAWN PD141021012

Đèn bàn DAWN PD141021012 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn FOCUS PD141022003

Đèn bàn FOCUS PD141022003 PONDO

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.209.100₫
Đèn bàn DAWN PD141021013

Đèn bàn DAWN PD141021013 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn FOCUS PD141022001

Đèn bàn FOCUS PD141022001 PONDO

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.149.100₫
Đèn bàn PEARL PD1140010001

Đèn bàn PEARL PD1140010001 PONDO

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn nón PD1140012

Đèn nón PD1140012 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.869.100₫
Đèn bàn AMBER PD1140001002

Đèn bàn AMBER PD1140001002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn xách tay LANTERN PD1140011002

Đèn xách tay LANTERN PD1140011002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
 • Trên 500K
2.969.100₫-10%3.299.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.869.100₫
Đèn bàn ECLIPSE PD241155002

Đèn bàn ECLIPSE PD241155002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn bàn AMBER PD1140001007

Đèn bàn AMBER PD1140001007 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn bàn JINGLE PD1140002009

Đèn bàn JINGLE PD1140002009 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn CANDLE PD1140003002

Đèn bàn CANDLE PD1140003002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn xách tay LANTERN PD1140011004

Đèn xách tay LANTERN PD1140011004 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.869.100₫
Đèn bàn CANDLE PD1140003003

Đèn bàn CANDLE PD1140003003 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn LINGLONG A PD1140009004

Đèn bàn LINGLONG A PD1140009004 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002

Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn LINGLONG B PD1140008002

Đèn bàn LINGLONG B PD1140008002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn xách tay LANTERN PD1140011001

Đèn xách tay LANTERN PD1140011001 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.869.100₫
Đèn xách tay LANTERN PD1140011003

Đèn xách tay LANTERN PD1140011003 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.869.100₫
Đèn bàn AMBER PD1140001003

Đèn bàn AMBER PD1140001003 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.239.100₫
Đèn bàn JINGLE PD1140002002

Đèn bàn JINGLE PD1140002002 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
 • Trên 500K
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn LINGLONG A PD1140009003

Đèn bàn LINGLONG A PD1140009003 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn LINGLONG B PD1140008003

Đèn bàn LINGLONG B PD1140008003 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn LINGLONG B PD1140008004

Đèn bàn LINGLONG B PD1140008004 PONDO

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫