Đèn bàn

Đèn bàn

Đèn bàn phòng ngủ là dạng đèn có chóa chống chói, đặt ở tab đầu giường dùng để đọc sách hoặc bật sáng vào buổi đêm.Thông thường nên sử dụng 1 hoặc 2 cái giống nhau trong phòng ngủ

Có 149 Đèn bàn chính hãng

Sắp xếp:
Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004003 Green

Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004003 Green COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.399.100₫-8%2.599.000₫
Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004002 Ivory

Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004002 Ivory COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008004

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003002

Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn dầu LED COMELY OLD DAY PD1140004001 White

Đèn dầu LED COMELY OLD DAY PD1140004001 White COMELY

 • Trên 500K
 • Đèn bàn trang trí
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011004

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140006001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140006001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021003

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140005001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140005001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn trang trí ECLIPSE PD241155002

Đèn bàn trang trí ECLIPSE PD241155002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022003

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022003 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.209.100₫
Đèn bàn COMELY PEARL PD1140010001

Đèn bàn COMELY PEARL PD1140010001 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021012

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021012 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021013

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021013 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn chao ĐB.3071

Đèn bàn chao ĐB.3071 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
1.054.000₫-11%1.172.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.014.000₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140007001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140007001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001002

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021101

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021101 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008002

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn trang trí nón PD1140012

Đèn bàn trang trí nón PD1140012 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022001

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022001 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.219.100₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022002

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022002 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003003

Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn COELY PEARL PD1140010002

Đèn bàn COELY PEARL PD1140010002 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001007

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001007 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008003

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002

Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002009

Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002009 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011002

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
 • Trên 500K
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011001

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011003

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn trang trí ĐB.45

Đèn bàn trang trí ĐB.45 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
3.600.000₫-10%4.000.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.560.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009004

Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009003

Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn trang trí ĐB.47

Đèn bàn trang trí ĐB.47 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
2.831.400₫-10%3.146.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.791.400₫
Xem thêm
Đèn bàn - Khái niệm về đèn bàn

Đèn bàn là gì?

Đèn bàn là loại một loại đèn đặt trên bàn dùng để chiếu sáng tập trung cho hoạt động đọc sách, làm việc, học tập hoặc đơn giản để trang trí và chiếu sáng. Đèn bàn có vô vàn chủng loại và mẫu mã khác nhau. Đèn bàn và một vật dụng không thể thiếu được trong mỗi gia đình chúng ta. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà chúng ta lựa chọn các loại đèn bàn phù hợp cho mỗi không gian nội thất. 

Đèn bàn có những loại nào?

1. Đèn bàn học chống cận thị: là loại đèn bàn sử dụng cho mục đích học tập và làm việc. Đèn bàn học thường có chao phản quang để tập trung ánh sáng vào một phạm vi nhỏ trên bàn học hoặc bàn làm việc. Đèn sử dụng bóng led đui E27 hoặc sử dụng mạch led tích hợp luôn trong bộ đèn làm nguồn sáng. 
2. Đèn bàn ngủ: là đèn bàn đặt trong phòng ngủ để đọc sách và làm đèn ngủ, Đèn bàn phòng ngủ thường có chao vải để che ánh sáng trực tiếp tránh làm chói mắt và tạo ra ánh sáng dịu nhẹ. 
3. Đèn bàn trang trí: Đèn bàn trang trí là đèn bàn có chức năng trang trí cho một khu vực nào đó trong nhà. Đèn bàn trang trí decord được thiết kế đẹp mắt, ấn tượng và vô cùng phong phú về mẫu mã và kiểu dáng. 

Đèn bàn có những tính năng gì?

Bảo vệ đôi mắt: Đèn Led để bàn tạo ra nguồn ánh sáng đồng đều bằng cách sử dụng bộ đèn LED hiệu năng cao. Khi làm việc hoặc đọc sách với đèn này, mắt của bạn sẽ cảm thấy ít mệt mỏi do sự phát sáng ổn định, ấm áp và mềm mại, cho phép bạn đọc hoặc viết lâu hơn mà không cảm thấy mệt mỏi hoặc căng thẳng mắt
Truyền cảm hứng:  Đèn có thể điều chỉnh chế độ chiếu sáng và mức độ sáng khác nhau. Ánh sáng giúp truyền cảm hứng để bạn tha hồ sáng tạo và tập trung làm việc. Bạn có thể chọn ánh sáng trắng sáng khi đọc sách hay làm việc buổi đêm để xua tan cơn buồn ngủ. Bạn cũng có thể chọn ánh sáng nâu ấm dịu dàng khi vẽ một bức tranh hay sáng tác một bản nhạc….
Tiết kiệm điện: Sử dụng đèn bàn LED giúp tiết kiệm 80% năng lượng so với bóng đèn sợi đốt truyền thống với cùng độ sáng.
Thiết kế linh hoạt:  Với phần đầu và cánh tay có thể quay giúp bạn dễ dàng có được 1 góc chiếu sáng lý tưởng cho việc đọc sách của bạn.
Nhiều tiện ích: Đèn bàn thông minh được tích hợp nhiều tính năng tiện ích như chế độ hẹn giờ hay có cổng sạc USB cho điện thoại,
Trang trí nội thất: Một chiếc đèn bàn đẹp và ấn tượng là một vật phẩm trang trí vô cùng hợp lý. Chúng vừa có chức năng chiếu sáng lại vừa có chức năng tạo điểm nhấn cho chiếc bàn và tổng thể của ngôi nhà. 
Mua đèn bàn ở đâu?
Đèn bàn là một loại đèn thông dụng và cần thiết cho tất cả mọi người. Đèn bàn rất phong phú về mẫu mã kiểu dáng và công năng sử dụng. Để lựa chọn được một chiếc đèn bàn, bạn nên tra cứu trên các website chuyên về đèn và uy tín để có thể chọn được 1 mẫu đèn phù hợp với nhu cầu của bạn. 
 
Sieuthidenled.com có hàng trăm mẫu đèn bàn đẹp và tiện dụng, giá rẻ để các bạn lựa chọn. Hơn nữa chúng tôi còn có dịch vụ ship hàng về tận nhà cho bạn. Hãy đến với sieuthidenled.com để chọn đèn bàn nhé.