Đèn bàn

Đèn bàn Nhà hàng

Đèn bàn phòng ngủ là dạng đèn có chóa chống chói, đặt ở tab đầu giường dùng để đọc sách hoặc bật sáng vào buổi đêm.Thông thường nên sử dụng 1 hoặc 2 cái giống nhau trong phòng ngủ

Có 9 Đèn bàn chính hãng

Sắp xếp: