Đèn bàn

Đèn bàn Quán cà phê

Đèn bàn phòng ngủ là dạng đèn có chóa chống chói, đặt ở tab đầu giường dùng để đọc sách hoặc bật sáng vào buổi đêm.Thông thường nên sử dụng 1 hoặc 2 cái giống nhau trong phòng ngủ

Có 35 Đèn bàn chính hãng

Sắp xếp:
Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004003 Green

Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004003 Green COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.399.100₫-8%2.599.000₫
Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004002 Ivory

Đèn dầu LED COMELY OLD DAYS PD1140004002 Ivory COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.339.100₫-10%2.599.000₫
 Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008004

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003002

Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011004

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn dầu LED COMELY OLD DAY PD1140004001 White

Đèn dầu LED COMELY OLD DAY PD1140004001 White COMELY

 • Trên 500K
 • Đèn bàn trang trí
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140006001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140006001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140005001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140005001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021003

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn trang trí ECLIPSE PD241155002

Đèn bàn trang trí ECLIPSE PD241155002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022003

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022003 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.209.100₫
Đèn bàn COMELY PEARL PD1140010001

Đèn bàn COMELY PEARL PD1140010001 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021013

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021013 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001002

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140007001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140007001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021012

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021012 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022001

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022001 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.219.100₫
Đèn bàn COELY PEARL PD1140010002

Đèn bàn COELY PEARL PD1140010002 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022002

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022002 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008002

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001007

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001007 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008003

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003003

Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002009

Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002009 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011002

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Quán cà phê
 • Nhà hàng
 • Trên 500K
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002

Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011001

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009004

Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009003

Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002002

Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
 • Trên 500K
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn trang trí ĐB.8017

Đèn bàn trang trí ĐB.8017 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
4.371.300₫-10%4.857.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn4.331.300₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001003

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn cây ĐĐ.12 Đen

Đèn cây ĐĐ.12 Đen GX Lighting

 • Phòng ngủ
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
4.113.000₫-10%4.570.000₫
Đèn cây ĐĐ.16 Đen

Đèn cây ĐĐ.16 Đen GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
2.828.700₫-10%3.143.000₫
Đèn cây ĐĐG.16 Đen

Đèn cây ĐĐG.16 Đen GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.828.700₫-10%3.143.000₫