Đèn bàn

Đèn bàn Phòng ngủ

Đèn bàn phòng ngủ là dạng đèn có chóa chống chói, đặt ở tab đầu giường dùng để đọc sách hoặc bật sáng vào buổi đêm.Thông thường nên sử dụng 1 hoặc 2 cái giống nhau trong phòng ngủ

Có 104 Đèn bàn chính hãng

Sắp xếp:
 Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008004

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003002

Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011004

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021003

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn trang trí ECLIPSE PD241155002

Đèn bàn trang trí ECLIPSE PD241155002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022003

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022003 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.209.100₫
Đèn bàn COMELY PEARL PD1140010001

Đèn bàn COMELY PEARL PD1140010001 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001002

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn chao ĐB.3071

Đèn bàn chao ĐB.3071 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
1.054.000₫-11%1.172.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.014.000₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021013

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021013 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021012

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021012 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140007001

Đèn bàn COMELY CARTELLO PD1140007001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn trang trí nón PD1140012

Đèn bàn trang trí nón PD1140012 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022001

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022001 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.249.100₫-10%2.499.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn2.219.100₫
Đèn bàn COMELY DAWN PD141021101

Đèn bàn COMELY DAWN PD141021101 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
2.069.100₫-10%2.299.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.029.100₫
Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022002

Đèn bàn COMELY FOCUS PD141022002 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.249.100₫-10%2.499.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008002

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COELY PEARL PD1140010002

Đèn bàn COELY PEARL PD1140010002 COMELY

 • Đèn bàn học chống cận thị
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003003

Đèn bàn COMELY CANDLE PD1140003003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001007

Đèn bàn COMELY AMBER PD1140001007 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.339.100₫-10%2.599.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008003

Đèn bàn COMELY LINGLONG B PD1140008003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002009

Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002009 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
 • Quán cà phê
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011001

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011001 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002

Đèn bàn LINGLONG A PD1140009002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn trang trí ĐB.45

Đèn bàn trang trí ĐB.45 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
3.600.000₫-10%4.000.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.560.000₫
Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011003

Đèn xách tay COMELY LANTERN PD1140011003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Nhà hàng
 • Phòng ngủ
2.969.100₫-10%3.299.000₫
Đèn bàn trang trí ĐB.47

Đèn bàn trang trí ĐB.47 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
2.831.400₫-10%3.146.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.791.400₫
Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002002

Đèn bàn COMELY JINGLE PD1140002002 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
 • Trên 500K
1.439.100₫-10%1.599.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn1.399.100₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009004

Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009004 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009003

Đèn bàn COMELY LINGLONG A PD1140009003 COMELY

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Quán cà phê
 • Phòng ngủ
2.159.000₫-11%2.399.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.119.000₫
Đèn bàn trang trí ĐB.53

Đèn bàn trang trí ĐB.53 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
3.213.900₫-10%3.571.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.173.900₫
Đèn bàn trang trí ĐB.40

Đèn bàn trang trí ĐB.40 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
3.857.400₫-10%4.286.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.817.400₫
Đèn bàn trang trí ĐB.52

Đèn bàn trang trí ĐB.52 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
3.213.900₫-10%3.571.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.173.900₫
Đèn bàn trang trí ĐB.8062

Đèn bàn trang trí ĐB.8062 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
3.857.400₫-10%4.286.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.817.400₫
Đèn bàn chao vải ĐB.27

Đèn bàn chao vải ĐB.27 GX Lighting

 • Đèn bàn trang trí
 • Trên 500K
 • Phòng ngủ
2.263.500₫-10%2.515.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.223.500₫
Xem thêm