Nguồn đèn led

Nguồn đèn led

Nguồn đèn led hay còn gọi là driver là một bộ phận quan trong của đèn led. Nguồn đèn led có chức năng chuyển đổi dòng điện 220V sang dòng điện 12-40V cấp cho đèn led.

Nguồn đũa 12V 60W

Nguồn đũa 12V 60W GX Lighting

 • 12VDC
 • 51-100W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led
150.000₫-17%180.000₫
Nguồn DC24V-10A

Nguồn DC24V-10A GX Lighting

 • 24VDC
 • 201-300W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
350.000₫-30%500.000₫
Nguồn cho đèn led âm trần 4-7w

Nguồn cho đèn led âm trần 4-7w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
50.000₫-29%70.000₫
Nguồn âm nước AC12V-60W-IP68

Nguồn âm nước AC12V-60W-IP68 GX Lighting

 • 12VAC
 • 51-100W
390.000₫-14%450.000₫
Nguồn đèn led âm trần 8-12w

Nguồn đèn led âm trần 8-12w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
55.000₫-27%75.000₫
Nguồn đèn led âm trần 2-18w

Nguồn đèn led âm trần 2-18w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
80.000₫-34%120.000₫
Nguồn đèn led Done DLC-1A5 MP

Nguồn đèn led Done DLC-1A5 MP Done

 • Nguồn đèn Pha, nhà xưởng, đèn đường
 • 31-50W
 • Đèn led
100.000₫-17%120.000₫
Nguồn 24VDC IP67 300W

Nguồn 24VDC IP67 300W GX Lighting

 • 24VDC
 • 201-300W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
850.000₫-11%950.000₫
Nguồn đèn led âm trần đổi màu 7W

Nguồn đèn led âm trần đổi màu 7W GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
55.000₫-22%70.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 120W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 120W 24VDC PHILIPS

 • 24VDC
 • 101-200W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
450.000₫-20%560.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 30W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 30W 24VDC PHILIPS

 • 24VDC
 • 11-30W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
195.000₫-22%250.000₫
Nguồn đèn led âm trần 3W

Nguồn đèn led âm trần 3W GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
35.000₫-30%50.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 180W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 180W 24VDC PHILIPS

 • 24VDC
 • 101-200W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
780.000₫-26%1.050.000₫
Nguồn đèn led âm trần 4-5W

Nguồn đèn led âm trần 4-5W GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
40.000₫-28%55.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-7W

Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-7W GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
80.000₫-20%100.000₫
Nguồn đèn led âm trần Dimmable 8-12W

Nguồn đèn led âm trần Dimmable 8-12W GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
100.000₫-17%120.000₫
Nguồn đèn led âm trần Dim 15-18W

Nguồn đèn led âm trần Dim 15-18W GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
180.000₫-10%200.000₫
Nguồn AC12V 200W IP68

Nguồn AC12V 200W IP68 GX Lighting

 • 12VAC
 • 101-200W
 • Đèn led
730.000₫-15%850.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 150W 12.5A

Nguồn đèn LED dây 12V 150W 12.5A GX Lighting

 • 12VDC
 • 101-200W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led 12V
250.000₫-11%280.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 21-24w

Nguồn đèn led âm trần dimmable 21-24w GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
250.000₫-17%300.000₫
Nguồn đèn led âm trần đổi màu 8-12w

Nguồn đèn led âm trần đổi màu 8-12w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
60.000₫-25%80.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 200W 16.7A

Nguồn đèn LED dây 12V 200W 16.7A GX Lighting

 • 12VDC
 • 101-200W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led 12V
280.000₫-13%320.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 500W 41.6A

Nguồn đèn LED dây 12V 500W 41.6A GX Lighting

 • 12VDC
 • 401-500W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led 12V
400.000₫-12%450.000₫
Nguồn 24VDC IP67 80W

Nguồn 24VDC IP67 80W GX Lighting

 • 24VDC
 • 51-100W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
280.000₫-20%350.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 60W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 60W 24VDC PHILIPS

 • 24VDC
 • 51-100W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
280.000₫-20%350.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-5w

Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-5w GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
60.000₫-25%80.000₫
Nguồn DC24V IP67 200W

Nguồn DC24V IP67 200W GX Lighting

 • 24VDC
 • 101-200W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
650.000₫-17%780.000₫
Nguồn 12VAC 160W IP68

Nguồn 12VAC 160W IP68 GX Lighting

 • 12VAC
 • 101-200W
 • Đèn led
650.000₫-14%750.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 300W 25A

Nguồn đèn LED dây 12V 300W 25A GX Lighting

 • 12VDC
 • 201-300W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led 12V
330.000₫-18%400.000₫
Nguồn AC12V 105W IP68

Nguồn AC12V 105W IP68 GX Lighting

 • 12VAC
 • 101-200W
 • Đèn led
520.000₫-14%600.000₫
Nguồn AC12V 80W IP68

Nguồn AC12V 80W IP68 GX Lighting

 • 12VAC
 • 51-100W
 • Đèn led
420.000₫-15%490.000₫
Nguồn 24VDC IP67 150W

Nguồn 24VDC IP67 150W GX Lighting

 • 24VDC
 • 101-200W
 • Led dây 24V
 • Led thanh 24V
 • Đèn led 24V
480.000₫-13%550.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 400W 33.3A

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 33.3A GX Lighting

 • 12VDC
 • 301-400W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led 12V
350.000₫-23%450.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 100W 8.3A

Nguồn đèn LED dây 12V 100W 8.3A GX Lighting

 • 12VDC
 • 51-100W
 • Led dây 12V
 • Led thanh 12V
 • Đèn led 12V
220.000₫-16%260.000₫