Nguồn đèn led

Nguồn đèn led

Nguồn đèn led hay còn gọi là driver là một bộ phận quan trong của đèn led. Nguồn đèn led có chức năng chuyển đổi dòng điện 220V sang dòng điện 12-40V cấp cho đèn led.

Nguồn đũa 12V 60W

Nguồn đũa 12V 60W

150.000₫-17%180.000₫
Nguồn DC24V-10A

Nguồn DC24V-10A

350.000₫-30%500.000₫
Nguồn âm nước AC12V-60W-IP68

Nguồn âm nước AC12V-60W-IP68

390.000₫-14%450.000₫
Nguồn 24VDC IP67 300W

Nguồn 24VDC IP67 300W

850.000₫-11%950.000₫
Nguồn đèn led Done DLC-1A5 MP

Nguồn đèn led Done DLC-1A5 MP

100.000₫-17%120.000₫
Nguồn cho đèn led âm trần 4-7w

Nguồn cho đèn led âm trần 4-7w

50.000₫-29%70.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-7W

Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-7W

80.000₫-20%100.000₫
Nguồn đèn led âm trần Dimmable 8-12W

Nguồn đèn led âm trần Dimmable 8-12W

100.000₫-17%120.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 120W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 120W 24VDC

450.000₫-20%560.000₫
Nguồn đèn led âm trần 2-18w

Nguồn đèn led âm trần 2-18w

80.000₫-34%120.000₫
Nguồn đèn led âm trần 3W

Nguồn đèn led âm trần 3W

35.000₫-30%50.000₫
Nguồn đèn led âm trần đổi màu 8-12w

Nguồn đèn led âm trần đổi màu 8-12w

60.000₫-25%80.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 180W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 180W 24VDC

780.000₫-26%1.050.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 30W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 30W 24VDC

195.000₫-22%250.000₫
Nguồn LED dây PHILIPS Economic 60W 24VDC

Nguồn LED dây PHILIPS Economic 60W 24VDC

280.000₫-20%350.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-5w

Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-5w

60.000₫-25%80.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 21-24w

Nguồn đèn led âm trần dimmable 21-24w

250.000₫-17%300.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 200W 16.7A

Nguồn đèn LED dây 12V 200W 16.7A

280.000₫-13%320.000₫
Nguồn AC12V 200W IP68

Nguồn AC12V 200W IP68

730.000₫-15%850.000₫
Nguồn đèn led âm trần 8-12w

Nguồn đèn led âm trần 8-12w

55.000₫-27%75.000₫
Nguồn 24VDC IP67 80W

Nguồn 24VDC IP67 80W

280.000₫-20%350.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 150W 12.5A

Nguồn đèn LED dây 12V 150W 12.5A

250.000₫-11%280.000₫
Nguồn đèn led âm trần đổi màu 7W

Nguồn đèn led âm trần đổi màu 7W

55.000₫-22%70.000₫
Nguồn đèn led âm trần Dim 15-18W

Nguồn đèn led âm trần Dim 15-18W

180.000₫-10%200.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 500W 41.6A

Nguồn đèn LED dây 12V 500W 41.6A

400.000₫-12%450.000₫
Nguồn 12VAC 160W IP68

Nguồn 12VAC 160W IP68

650.000₫-14%750.000₫
Nguồn DC24V IP67 200W

Nguồn DC24V IP67 200W

650.000₫-17%780.000₫
Nguồn AC12V 80W IP68

Nguồn AC12V 80W IP68

420.000₫-15%490.000₫
Nguồn đèn led âm trần 4-5W

Nguồn đèn led âm trần 4-5W

40.000₫-28%55.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 400W 33.3A

Nguồn đèn LED dây 12V 400W 33.3A

350.000₫-23%450.000₫
Nguồn AC12V 105W IP68

Nguồn AC12V 105W IP68

520.000₫-14%600.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 300W 25A

Nguồn đèn LED dây 12V 300W 25A

330.000₫-18%400.000₫
Nguồn 24VDC IP67 150W

Nguồn 24VDC IP67 150W

480.000₫-13%550.000₫
Nguồn đèn LED dây 12V 100W 8.3A

Nguồn đèn LED dây 12V 100W 8.3A

220.000₫-16%260.000₫