Nguồn đèn led

Nguồn đèn led Đèn led âm trần

Nguồn đèn led hay còn gọi là driver là một bộ phận quan trong của đèn led. Nguồn đèn led có chức năng chuyển đổi dòng điện 220V sang dòng điện 12-40V cấp cho đèn led.

Nguồn cho đèn led âm trần 4-7w

Nguồn cho đèn led âm trần 4-7w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
50.000₫-29%70.000₫
Nguồn đèn led âm trần 8-12w

Nguồn đèn led âm trần 8-12w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
55.000₫-27%75.000₫
Nguồn đèn led âm trần 2-18w

Nguồn đèn led âm trần 2-18w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
80.000₫-34%120.000₫
Nguồn đèn led âm trần đổi màu 7W

Nguồn đèn led âm trần đổi màu 7W GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
55.000₫-22%70.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-7W

Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-7W GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
80.000₫-20%100.000₫
Nguồn đèn led âm trần 3W

Nguồn đèn led âm trần 3W GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
35.000₫-30%50.000₫
Nguồn đèn led âm trần 4-5W

Nguồn đèn led âm trần 4-5W GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
40.000₫-28%55.000₫
Nguồn đèn led âm trần Dimmable 8-12W

Nguồn đèn led âm trần Dimmable 8-12W GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
100.000₫-17%120.000₫
Nguồn đèn led âm trần Dim 15-18W

Nguồn đèn led âm trần Dim 15-18W GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
180.000₫-10%200.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 21-24w

Nguồn đèn led âm trần dimmable 21-24w GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
250.000₫-17%300.000₫
Nguồn đèn led âm trần đổi màu 8-12w

Nguồn đèn led âm trần đổi màu 8-12w GX Lighting

 • Nguồn đèn led âm trần
 • 11-30W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
60.000₫-25%80.000₫
Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-5w

Nguồn đèn led âm trần dimmable 4-5w GX Lighting

 • Nguồn đèn led dimmable
 • Dưới 10W
 • Đèn led âm trần
 • Đèn led
60.000₫-25%80.000₫