Đèn tường trang trí

Đèn tường trang trí Ban công

Có 17 Đèn tường trang trí chính hãng

Sắp xếp:
Đèn led gắn tường VNT.2288 Đen

Đèn led gắn tường VNT.2288 Đen GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Phòng ngủ
 • Ban công
 • Mặt nhà
646.000₫-20%807.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn636.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2286.1 Trắng

Đèn led gắn tường VNT.2286.1 Trắng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Phòng WC
 • Ban công
446.000₫-21%560.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn436.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2214 Đen

Đèn led gắn tường VNT.2214 Đen GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Ban công
 • Mặt nhà
 • Phòng ngủ
366.000₫-20%457.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn356.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2286.1 Đen

Đèn led gắn tường VNT.2286.1 Đen GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Phòng WC
 • Ban công
 • Mặt nhà
448.000₫-20%560.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn438.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2253

Đèn led gắn tường VNT.2253 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Ban công
 • Cầu thang
 • Phòng khách
392.000₫-20%490.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn382.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2288 Trắng

Đèn led gắn tường VNT.2288 Trắng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Mặt nhà
 • Ban công
 • Phòng ngủ
646.000₫-20%807.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn636.000₫
Đèn led gắn tường VNT.051S Trắng

Đèn led gắn tường VNT.051S Trắng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Phòng ngủ
 • Cầu thang
 • Ban công
320.000₫-20%400.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn310.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2214 Trắng

Đèn led gắn tường VNT.2214 Trắng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Mặt nhà
 • Ban công
 • Phòng ngủ
366.000₫-20%457.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn356.000₫
Đèn led gắn tường VNT.2250 CN Đen

Đèn led gắn tường VNT.2250 CN Đen GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Phòng khách
 • Phòng ngủ
 • Ban công
424.000₫-20%530.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn414.000₫
Đèn led gắn tường VNT.052.2

Đèn led gắn tường VNT.052.2 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
274.000₫-21%343.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn264.000₫
Đèn tường trang trí VT.05

Đèn tường trang trí VT.05 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
373.000₫-10%414.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn368.000₫
Đèn tường trang trí VT.13-2

Đèn tường trang trí VT.13-2 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Mặt nhà
 • Ban công
734.000₫-11%816.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn704.000₫
Đèn tường trang trí VT.01

Đèn tường trang trí VT.01 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
324.000₫-10%360.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn319.000₫
Đèn tường trang trí VT.06

Đèn tường trang trí VT.06 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
594.000₫-10%660.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn584.000₫
Đèn tường trang trí VT.02

Đèn tường trang trí VT.02 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
387.000₫-10%430.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn377.000₫
Đèn tường trang trí VT.04

Đèn tường trang trí VT.04 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
333.000₫-10%370.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn323.000₫
Đèn tường trang trí VT.07

Đèn tường trang trí VT.07 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Dưới 1000K
 • Ngoài nhà
 • Cầu thang
 • Ban công
 • Mặt nhà
747.000₫-10%830.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn737.000₫