Đèn chao thả

Đèn chao thả Nhà hàng

Có 26 Đèn chao thả chính hãng

Sắp xếp:
Đèn thả bàn ăn EGLO 82783 – VETRO

Đèn thả bàn ăn EGLO 82783 – VETRO Eglo

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
 • Nhà hàng
494.000₫-11%550.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn454.000₫
Đèn thả bàn ăn EGLO 82786 – VETRO

Đèn thả bàn ăn EGLO 82786 – VETRO Eglo

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
 • Nhà hàng
494.000₫-11%550.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn474.000₫
Đèn chao thả TCF.78

Đèn chao thả TCF.78 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
 • Nhà hàng
430.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn420.000₫
Đèn chao thả TCF.11-3

Đèn chao thả TCF.11-3 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả ba
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
 • Nhà hàng
486.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn476.000₫
Đèn chao thả TCF.07C

Đèn chao thả TCF.07C GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
515.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn505.000₫
Đèn chao thả TCF.62 Trắng

Đèn chao thả TCF.62 Trắng GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
514.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn504.000₫
Đèn chao thả TCF.20B Đen

Đèn chao thả TCF.20B Đen GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • 1000-2000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
1.172.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn1.142.000₫
Đèn chao thả TCF.84-1 Trắng, Đen, Xám

Đèn chao thả TCF.84-1 Trắng, Đen, Xám GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • 2000-3000K
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
 • Nhà hàng
2.143.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn2.103.000₫
Đèn chao thả TCF.20C Đen

Đèn chao thả TCF.20C Đen GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
742.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn722.000₫
Đèn chao thả TCF.51X-A

Đèn chao thả TCF.51X-A GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
 • Nhà hàng
600.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn590.000₫
Đèn chao thả TCF.51X-B

Đèn chao thả TCF.51X-B GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
630.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn620.000₫
Đèn chao thả TCF.012

Đèn chao thả TCF.012 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Biệt thự
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
300.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn290.000₫
Đèn chao thả TCF.62 Đen

Đèn chao thả TCF.62 Đen GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Penthouse
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
514.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn504.000₫
Đèn chao thả TCF.04

Đèn chao thả TCF.04 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
400.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn390.000₫
Đèn chao thả TCF.76

Đèn chao thả TCF.76 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
 • Nhà hàng
414.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn404.000₫
Đèn chao thả TCF.20C Vàng

Đèn chao thả TCF.20C Vàng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
742.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn722.000₫
Đèn chao thả TCF.01D-C

Đèn chao thả TCF.01D-C GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
 • Nhà hàng
486.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn476.000₫
Đèn chao thả TCF.64-3

Đèn chao thả TCF.64-3 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả ba
 • 2000-3000K
 • Biệt thự
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
 • Nhà hàng
2.300.000₫
 1. Mua online 100GIẢM 100.000₫
 2. Chỉ còn2.200.000₫
Đèn chao thả TCF.60

Đèn chao thả TCF.60 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
515.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn505.000₫
Đèn chao thả TCF.01T-C

Đèn chao thả TCF.01T-C GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
486.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn476.000₫
Đèn chao thả TCF.59

Đèn chao thả TCF.59 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
515.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn505.000₫
Đèn chao thả TCF.11-6

Đèn chao thả TCF.11-6 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả ba
 • 1000-2000K
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
1.370.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.360.000₫
Đèn chao thả TCF.21 Trắng

Đèn chao thả TCF.21 Trắng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
271.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn261.000₫
Đèn chao thả TCF.21 Vàng

Đèn chao thả TCF.21 Vàng GX Lighting

 • Hiện đại
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
271.000₫
 1. Mua online 5GIẢM 5.000₫
 2. Chỉ còn261.000₫
Đèn chao thả TCF.03

Đèn chao thả TCF.03 GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
457.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn447.000₫
Đèn chao thả TCF.63 Trắng

Đèn chao thả TCF.63 Trắng GX Lighting

 • Cổ điển
 • Đèn thả đơn
 • Dưới 1000K
 • Chung cư cao cấp
 • Quán cafe
 • Nhà hàng
858.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn838.000₫