Đèn chùm

Đèn chùm Ốp trần

Có 79 Đèn chùm chính hãng

Sắp xếp:
Đèn chùm OT.7021/8+4

Đèn chùm OT.7021/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.400.000₫-31%3.430.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.380.000₫
Đèn chùm OT.7022/8

Đèn chùm OT.7022/8 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.600.000₫-31%3.715.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.580.000₫
Đèn chùm OT.7012/6+3

Đèn chùm OT.7012/6+3 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.200.000₫-31%3.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.180.000₫
Đèn chùm OT.7015/4+4

Đèn chùm OT.7015/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.800.000₫-31%2.572.111₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.780.000₫
Đèn chùm OT.7012/8+4

Đèn chùm OT.7012/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.600.000₫-31%3.715.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.580.000₫
Đèn chùm OT.7015/6+6

Đèn chùm OT.7015/6+6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.576.000₫-30%3.680.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.556.000₫
Đèn chùm OT.101/5

Đèn chùm OT.101/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.199.000₫-24%1.570.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.179.000₫
Đèn chùm 39246 – PIANOPOLI

Đèn chùm 39246 – PIANOPOLI Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
40.600.000₫-30%58.000.000₫
Đèn chùm OT.1613/5

Đèn chùm OT.1613/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.740.000₫-31%2.486.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.720.000₫
Đèn chùm OT.7015/8+4

Đèn chùm OT.7015/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.900.000₫-31%4.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.880.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.42

Ốp trần pha lê OTPL.42 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
 • 2000-5000K
3.599.000₫-31%5.142.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.559.000₫
Đèn chùm OT.54/5 CD

Đèn chùm OT.54/5 CD GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.350.000₫-30%1.920.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.330.000₫
Đèn chùm OT.905/4+4

Đèn chùm OT.905/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.400.000₫--599%343.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.380.000₫
Đèn chùm OT.8032/5

Đèn chùm OT.8032/5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.560.000₫-31%2.230.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.540.000₫
Đèn chùm OT.101/5 - L

Đèn chùm OT.101/5 - L GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.260.000₫-30%1.790.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.240.000₫
Đèn chùm OT.7021/6

Đèn chùm OT.7021/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.659.000₫-30%2.370.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn1.649.000₫
Đèn chùm OT.7016/6+6

Đèn chùm OT.7016/6+6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.759.000₫-31%3.942.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.739.000₫
Đèn chùm OT.54/6+3CD

Đèn chùm OT.54/6+3CD GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.300.000₫-31%3.286.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.280.000₫
Đèn chùm OT.35/8+4

Đèn chùm OT.35/8+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.143.000₫-41%3.572.000₫
 1. Mua online 10GIẢM 10.000₫
 2. Chỉ còn2.133.000₫
Đèn chùm OT.907/4+4

Đèn chùm OT.907/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.600.000₫-31%3.715.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.580.000₫
Đèn chùm 39002 – TONERIA

Đèn chùm 39002 – TONERIA Eglo

 • Hiện đại
 • Trên 50000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
52.000.000₫-11%57.958.000₫
Đèn chùm OT.7016/4+4

Đèn chùm OT.7016/4+4 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
1.999.000₫-31%2.857.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.979.000₫
Đèn chùm OT.7027/6

Đèn chùm OT.7027/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.200.000₫-31%3.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.180.000₫
Ốp pha lê OPL.H603

Ốp pha lê OPL.H603 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
2.100.000₫-30%3.000.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.080.000₫
Đèn chùm OT.7022/6

Đèn chùm OT.7022/6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • Dưới 2000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.000.000₫-31%2.858.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn1.980.000₫
Đèn chùm OT.7010/6+6

Đèn chùm OT.7010/6+6 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.576.000₫-30%3.680.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.556.000₫
Đèn chùm 39003 – TONERIA

Đèn chùm 39003 – TONERIA Eglo

 • Hiện đại
 • 20000-50000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Biệt thự
28.000.000₫-10%31.085.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.38005T600

Ốp trần pha lê OTPL.38005T600 GX Lighting

 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
 • Biệt thự
 • Bán cổ điển
3.514.000₫-30%5.020.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn3.494.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.15

Ốp trần pha lê OTPL.15 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Penthouse
 • Nhà phố liền kề
4.000.000₫-30%5.714.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.970.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6373V600

Ốp trần pha lê OTPL.6373V600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.200.000₫-30%4.571.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.170.000₫
Đèn chùm OT.7015/10+5

Đèn chùm OT.7015/10+5 GX Lighting

 • Hiện đại
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Chung cư cao cấp
 • Nhà phố liền kề
2.900.000₫-31%4.143.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.880.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.41

Ốp trần pha lê OTPL.41 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
3.599.000₫-31%5.142.000₫
 1. Mua online 40GIẢM 40.000₫
 2. Chỉ còn3.559.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.81068T600

Ốp trần pha lê OTPL.81068T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.850.000₫-30%5.500.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.820.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.04T600

Ốp trần pha lê OTPL.04T600 GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.301.000₫-30%4.715.000₫
 1. Mua online 30GIẢM 30.000₫
 2. Chỉ còn3.271.000₫
Ốp trần pha lê OTPL.6384 TRÒN

Ốp trần pha lê OTPL.6384 TRÒN GX Lighting

 • Bán cổ điển
 • 2000-5000K
 • Ốp trần
 • Biệt thự
 • Nhà phố liền kề
 • Penthouse
3.000.000₫-30%4.285.000₫
 1. Mua online 20GIẢM 20.000₫
 2. Chỉ còn2.980.000₫
Xem thêm